Cé a fhéadfaidh a bheith mar chúramaí baile?


Print page
 

 

Chun a bheith i do chúramaí baile:

  • ní mór duit a bheith i do bhuanchónaí sa Stát, (féadfar eisceacht a dhéanamh mar a mbíonn feidhm ag forálacha de rialacháin an Aontais Eorpaigh nó de rialacháin na n-oibrithe postáilte),
  • ní mór duit a bheith faoi bhun 66 bliana d’aois,
  • ní mór fostaíocht nó féinfhostaíocht inárachaithe a bheith tosaithe agat ar 16 bliana d’aois nó níos sine agus roimh 56 bliana d’aois, agus
  • ní ceadmhach duit a bheith ag obair go lánaimseartha (ach is féidir leat obair a dhéanamh sa chás go dtuilleann tú níos lú ná ollphá €38 in aghaidh na seachtaine).

Roimh an 26 Deireadh Fómhair 2000, níor mhór duit freisin a bheith i do chónaí leis an duine dá raibh aire á tabhairt agat.

Ó 26 Deireadh Fómhair 2000, mura bhfuil tú i do chónaí leis an duine seo:

  • ní mór córas díreach cumarsáide a bheith idir d’áit chónaithe agus an duine a ndéantar cúram de, mar shampla tríd an nguthán nó trí chóras álaraim, agus
  • ní ceadmhach cúram agus aire lánaimseartha a bheith á bhfáil cheana ó dhuine eile ag an duine a ndéantar cúram de laistigh dá (h)áit chónaithe féin.

Tabhair faoi deara

Ní gá duit clárú don scéim má fhaigheann tú Sochar Linbh, Liúntas Cúramóra, Sochar Cúramóra nó Deontas Tacaíochta Cúramóra (a thagann in ionad an Deontais Chúraim Fhaoisimh). Mura bhfaigheann tú aon cheann de na híocaíochtaí seo, is féidir leat a bheith i do chúramaí baile fós.

Last modified:25/04/2018
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí