Cé a fhéadfaidh a bheith mar chúramaí baile?


Print page
 

 

Chun a bheith i do chúramaí baile:

 • ní mór duit a bheith i do bhuanchónaí sa Stát, (Féadfar eisceacht a dhéanamh mar a mbíonn feidhm ag forálacha de rialacháin an Aontais Eorpaigh nó de rialacháin na n-oibrithe postáilte),
 • ní mór duit a bheith faoi bhun 66 bliana d’aois,
 • ní mór fostaíocht nó féinfhostaíocht inárachais a bheith tosaithe agat ag 16 bliana d’aois nó níos sine agus roimh 56 bliana d’aois, agus
 • ní ceadmhach duit a bheith fostaithe go lánaimseartha (ach is féidir leat obair a dhéanamh sa chás go dtuilleann tú níos lú ná ollphá €38 in aghaidh na seachtaine).

Roimh 14 Márta 2005, níor mhór duit freisin a bheith i do chónaí leis an duine dá raibh aire á tabhairt agat.

Ó 14 Márta 2005, mura gcónaíonn tú leis an duine seo:

 • ní mór córas díreach cumarsáide a bheith idir do bhaile cónaithe agus an duine a ndéantar cúram de, mar shampla tríd an nguthán nó trí chóras álaraim, agus
 • ní ceadmhach cúram agus aire lánaimseartha a bheith á bhfáil cheana ó dhuine eile ag an duine a ndéantar cúram de laistigh dá b(h)aile cónaithe féin.
 •  

  Nóta

  Ní gá duit clárú don scéim má fhaigheann tú Sochar Linbh, Liúntas Cúramóra, Sochar Cúramóra nó Deontas Cúraim Fhaoisimh. Mura bhfaigheann tú aon cheann de na híocaíochtaí seo, is féidir leat a bheith i do chúramaí baile fós. Féach leathanach 7 chun sonraí a fháil.

Last modified:23/10/2013
 

 Íoslódáilí