Íochtaíocht Chaomhnóra (Ranníocaíoch)


Print page


 

Más tusa caomhnóir an dílleachta, gheobhaidh tú an íocaíocht de ghnáth.

Is ionann an caomhnóir agus an duine a bhfuil an leanbh ina c(h)ónaí faoina c(h)úram de ghnáth.

Caithfidh an dílleachta a bheith ina g(h)náthchónaí leat agus tú mar chaomhnóir aige/aici agus caithfidh tú a bheith freagrach as cúram an dílleachta.

D'fhéadfadh caomhnóir a bheith ceaptha ag na cúirteanna. I gcás nach bhfuil aon chaomhnóir ceaptha go dlíthiúil, d'fhéadfadh an duine a bhfuil an dílleachta ina c(h)ónaí leis/léi agus atá freagrach as a c(h)úram an íocaíocht a fháil, fad is go n-úsáideann an duine an íocaíocht ar mhaithe le leas an dílleachta.

I gcás go bhfuil dílleachta ag freastal ar chúrsa oideachais lánaimseartha agus go bhfuil sé/sí idir 18 agus 22 bliain d'aois agus mura bhfuil sé/sí ina c(h)ónaí le, ná faoi chúram caomhnóra, is féidir an íocaíocht a dhéanamh leis/léi go díreach.

Last modified:29/06/2011