Do cheart chun Rochtain a Fháil ar Thaifid Leasa Shóisialaigh - SW89


Print page

Is iad oifigigh shaincheaptha (ar a dtugtar ‘Oifigigh SF’) a dhéanann na cinntí maidir le hiarrataí ar fhaisnéis.

Nuair a fhaightear iarrataí, seolfar i gcomhair cinnidh iad chuig an Oifigeach SF san oifig nó sa rannóg ina sealbhaítear na taifid. Déanfar d’iarraidh a admháil agus is féidir go ndéanfar teagmháil leat chun sonraí de d’iarraidh a shoiléiriú, más gá sin.

Cuirfear cinneadh an Oifigigh SF in iúl i scríbhinn duit laistigh de 4 seachtaine ón am a fuarthas d’iarraidh, de ghnáth, ach amháin mar a mbíonn gá le síneadh ama.

Má dhiúltaítear d’iarraidh, cibé acu go hiomlán nó go páirteach é sin, cuirfear na fáthanna leis an diúltú in iúl duit.

Má ghéilltear do d’iarraidh, inseofar duit faoi na socruithe chun go bhféadfaidh tú rochtain a fháil ar an taifead.

Last modified:26/04/2017
 

 Foirmeacha Iarratais