Do cheart chun Rochtain a Fháil ar Thaifid Leasa Shóisialaigh - SW89


Print page

Ní bhíonn an ceart ag aon duine eile chun rochtain a fháil ar do thaifid phearsanta, de ghnáth, mura dtugann tú do thoiliú i scríbhinn. Féadfar cruthúnas aitheantais a iarraidh ort, mar shampla, Cárta Seirbhísí Poiblí, teastas breithe, ceadúnas tiomána nó pas.
Last modified:26/04/2017
 

 Foirmeacha Iarratais