Obair le do chéile nó do pháirtnéir sibhialta: an tionchar a bhíonn aici ar do ranníocaíochtaí agus teidlíochtaí leasa shóisialaigh


Print page

Má tá aon cheisteanna agat faoin treoir seo, nó má tá tú éiginnte go fóill an raibh tú i gcomhpháirtíocht (tar éis duit comhairle ghairmiúil a fháil), ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le Rannóg Scóipe na Roinne Coimirce Sóisialaí nó le d'oifig áitiúil de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim. I gcásanna go bhfuil amhras ann go fóill, féachfaidh Oifigeach Breithiúnachta ón Rannóg Scóipe nó ó d'Oifig Ioncaim ar fhíricí do cháis agus cuirfidh sé/sí comhairle ort faoi do stádas.

An Rannóg Scóipe
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Teach Oisín
212-213 Sráid an Phiarsaigh
Baile Átha Cliath 2
Guthán: (01) 673 2585
Facs: (01) 673 2460
Ríomhphost: scope@welfare.ie
Idirlíon: www.welfare.ie

Oifig Áitiúil na gCoimisinéirí Ioncaim - sonraí ar fáil ag www.revenue.ie/ga/contact/index.html Má theastaíonn uait leabhráin eolais, foirmeacha iarratais agus tuilleadh eolais a fháil faoi sheirbhísí leasa shóisialaigh:

  • Logáil isteach ar www.welfare.ie.
  • Seol téacs chuig 51909 (féach na sonraí ar Leathanach 13).
  • Líne Eolais Íosghlao ag 1890 66 22 44 (ó Phoblacht na hÉireann amháin) nó +353 71 91 93313 (ó Thuaisceart Éireann nó ón iasacht).
  • Buail isteach chuig d'Ionad áitiúil  de chuid Intreo, Oifig áitiúil Leasa Shóisialaigh nó Ionad áitiúil um Fhaisnéis do Shaoránaigh.

Tabhair do d'aire
D'fhéadfadh rátaí difriúla a bheith á ngearradh ag soláthraithe seirbhíse éagsúla ar úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).

    Last modified:19/08/2014
     

     Foirmeacha Iarratais