Sochar Breoiteachta - SW 119


Print page

 

     Pointí le tabhairt faoi deara


Chun a thuilleadh eolais ar an Sochar Breoiteachta a fháil, déan teagmháil le:

Rannóg Fhiosruithe Gutháin an tSochair Bhreoiteachta ar na huimhreacha seo a leanas:

Guthán: (01) 704 3300

Íosghlao: 1890 928 400

Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh ar +353 1 704 3300, le do thoil

Láithreán Gréasáin na Roinne Coimirce Sóisialaí: Logáil isteach ar www.welfare.ie

Buail isteach chuig d’Ionad Faisnéise áitiúil do Shaoránaigh, do Lárionad Intreo áitiúil nó d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.

Last modified:17/10/2016
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí