C�n �it ar f�idir a thuilleadh eolais a fh�il?


Print page

Rann�ga na mBileog

M� t� c�na� ort in �irinn agus m�s mian leat �ileamh a dh�anamh n� ceist a chur faoi theidl�ocht �ireannach faoin gComhaont�, is f�idir leat teagmh�il a dh�anamh le d'Oifig �iti�il Leasa Sh�isialaigh n�:

Maidir le Pinsean St�it (Rann�ocach), Pinsean St�it (Eatramhach), Pinsean (Rann�ocach) Baintr�, Baintr� Fir n� P�irtn�ara Shibhialta Mharthanaigh, n� �oca�ocht Caomhn�ra (Rann�ocach), d�an teagmh�il le(is):

An Roinn Coimirce S�isiala�
Seirbh�s� Leasa Sh�isialaigh
B�thar an Chol�iste
Sligeach

�osghlao: 1890 500 000 (� Phoblacht na h�ireann amh�in), n�
+353 71 9157100 (� Thuaisceart �ireann n� �n iasacht)

Maidir le Pinsin Easl�ine, t�igh i dteagmh�il le:

Rann�g an Phinsin Easl�ine
Seirbh�s� Leasa Sh�isialaigh
Foirgnimh an Rialtais
B�thar Bh�al �tha na Lao
An Longfort

�osghlao: 1890 92 77 70 (� Phoblacht na h�ireann amh�in), n�
+353 43 3340000 (� Thuaisceart �ireann n� �n iasacht).

Maidir le Deontas M�ala, d�an teagmh�il leis na Seirbh�s� Leasa Sh�isialaigh i Sligeach m� bh� pinsean � �oc uaidh sin.

I ngach c�s eile, t�igh i dteagmh�il le:

Rann�g an Deontais M�ala
An Roinn Coimirce S�isiala�
Seirbh�s� Leasa Sh�isialaigh
Foirgnimh an Rialtais
B�thar Bh�al �tha na Lao
An Longfort

�osghlao: 1890 927 770 (� Phoblacht na h�ireann amh�in), n�
+353 43 3340000 (� Thuaisceart �ireann n� �n iasacht).

Tabhair faoi deara
D'fh�adfadh r�ta� difri�la a bheith � ngearradh ag sol�thraithe seirbh�se �ags�la ar �s�id uimhreacha 1890 (�osghlao).

M� t� a thuilleadh eolais uait faoi Shannach�in Shealadacha, t�igh i dteagmh�il le:

Rann�g na mBaili�ch�n Speisialta �SPC
An Roinn Coimirce S�isiala�
Oifig� an Rialtais
B�thar Chorca�
Port L�irge

�osghlao: 1890 690 690 (� Phoblacht na h�ireann amh�in), n�
+353 1 47 15898 (� Thuaisceart �ireann n� �n iasacht).

Maidir le teidl�ocht i leith na sochar faoin gComhaont� �n Nua-Sh�alainn, d�an teagmh�il le:

Ministry of Social Development
P.O Box 1556
Wellington 6140
New Zealand

Guth�n: 0064 4916 3300

M� theasta�onn uait leabhr�in eolais, foirmeacha iarratais agus tuilleadh eolais a fh�il faoi sheirbh�s� leasa sh�isialaigh:

  • Log�il isteach ar www.welfare.ie.
  • L�ne Eolais �osghlao ag 1890 66 22 44 (� Phoblacht na h�ireann amh�in) n� +353 71 91 93313 (� Thuaisceart �ireann n� �n iasacht).
  • Buail isteach chuig d'Oifig �iti�il Leasa Sh�isialaigh n� chuig an Ionad �iti�il um Fhaisn�is do Shaor�naigh.

Tabhair faoi deara
D'fh�adfadh r�ta� difri�la a bheith � ngearradh ag sol�thraithe seirbh�se �ags�la ar �s�id uimhreacha 1890 (�osghlao).

Leabhr�in �s�ideacha eile:

Deontas M�ala SW 47

Saorthaisteal SW 40

�oca�ocht Caomhn�ra (Rann�ocach) agus �oca�ocht Caomhn�ra (Neamh-rann�ocach) SW 115

Pac�iste Sochair Teaghlaigh SW 107

Pinsean Easl�ine SW 44

Pinsean St�it (Eatramhach) agus Pinsean St�it (Rann�ocach) SW 118

Pinsean (Rann�ocach) Baintr�, Baintr� Fir n� P�irtn�ara Shibhialta Mharthanaigh SW 25

Last modified:22/11/2011
 

 Foirmeacha Iarratais