Deontas Méala - SW 47


Print page

Rannóga na mBileog


Íoctar Deontas Méala:

  • ar bhás duine a shásaíonn na coinníollacha ranníocaíochta árachais shóisialaigh nó ar bhás a c(h)éile, a p(h)áirtnéara shibhialta, a c(h)omhchónaitheora nó a c(h)leithiúnaithe cáilithe,
  • ar bhás duine a bhí ag fáil Pinsean Ranníocach nó ar bhás a c(h)éile, a p(h)áirtnéara shibhialta, a c(h)omhchónaitheora nó a c(h)leithiúnaithe cáilithe,
  • ar bhás duine a bhí ag fáil Íocaíocht Caomhnóra (Ranníocach) nó ar bhás a c(h)aomhnóra.
Last modified:29/05/2013
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí