Cathain a stopfaidh mé ag déanamh ranníocaíochtaí deonacha?


Print page

Má théann tú ar scor ag 65 bliain d'aois agus má fhaigheann tú Pinsean Stáit (Eatramhach), ní gá duit aon Ranníocaíochtaí Deonacha eile a íoc.

Fiú mura rachaidh tú ar scor ag 65 bliain d'aois, stopfaidh tú ag déanamh ranníocaíochtaí deonacha nuair a bheidh tú 66 bliain d'aois.

Má chomhlíonann tú coinníollacha an ÁSPC maidir le Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach) agus tú 66 bliain d'aois, beidh tú faoi chumhdach le haghaidh na n-íocaíochtaí seo go fóill.

Last modified:26/06/2014