Cathain a stopfaidh mé ag déanamh ranníocaíochtaí deonacha?


Print page

Stadfaidh tú de ranníocaíochtaí saorálacha a íoc sa bhliain chríochnaithe dheireanach ranníocaíochta sula sroichfidh tú 66 bliana d’aois.

Thairis sin, scoireann tú de bheith i do ranníocóir saorálach, má théann tú faoi dhliteanas ÁSPC
éigeantach a íoc arís, mar ranníocóir fostaithe, nó mar ranníocóir féinfhostaithe.

Má chomhlíonann tú na coinníollacha ÁSPC do Phinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach) ag 66 bliana d’aois, leanfaidh tú de bheith cumhdaithe ó thaobh na n-íocaíochtaí sin.​

Last modified:03/04/2017