Cathain atá cead agam mo Phas Saorthaistil a úsáid?


Print page

 

Tá cead agat do Phas Saorthaistil a úsáid ag am ar bith, ar na seirbhísí iompair seo a leanas.

  • Bus Átha Cliath (seachas Nitelink agus busanna aerfoirt speisialta)
  • Bus Éireann (seirbhísí cathrach)
  • Bus Éireann (seirbhísí fadraoin)
  • Iarnród Éireann
  • DART
  • LUAS
  • Seirbhísí bus agus farantóireachta príobháideacha áirithe
  • Seirbhísí trasteorann áirithe idir Poblacht na hÉireann agus Tuaisceart Éireann
  • Seirbhísí áirithe taobh istigh de Thuaisceart Éireann*

*Níl sé seo ar fáil ach do shealbhóirí pas atá os cionn 66 bliain d'aois agus a bhfuil cárta SmartPass Sinsearach acu - Féach ar Aguisín 3. ar chun sonraí sa bhreis a fháil.

Last modified:17/02/2015
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí