Ranníocaíochtaí Curtha Chun Sochair - SW 12


Print page

Íocaíocht Leasa Shóisialaigh Do ranníocaíocht dheireanach fostaíochta ÁSPC a íocadh:
A B C D E H P
Sochar Uchtaíoch
 
 
 
 
Sochar Cúramóra
 
Sochar Breoiteachta
 
 
 
 
 
 
Sochar Sláinte agus Sábháilteachta
 
 
 
✔*
Pinsean Easláine
 
 
 
 
Sochar Máithreachais
 
 
 
 
Pinsean Stáit (Ranníocach)
 
 
 
 
Íocaíocht Chaomhnóra (Ranníocach)
 
Sochar Cóireála
 
 
 
Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta
 
 
 
 
✔*
Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach)
 

 

* Fad teoranta ama amháin

Last modified:05/05/2015
 

 Foirmeacha Iarratais