Níl an leathanach seo ar fáil as Gaeilge fós


Print page

 

I gcoitinne, tá íocaíochtaí ón Roinn Coimirce Sóisialaí comhdhéanta d’íocaíochtaí árachais shóisialaigh (bunaithe ar ranníocaíochtaí ÁSPC) agus d’íocaíochtaí cúnaimh shóisialaigh (bunaithe ar thástáil acmhainne).

D’fhéadfadh sé a bheith mar thoradh ar phatrúin phostroinnte áirithe go bhfaighfeá ní ba lú ranníocaíochtaí ÁSPC. D’fhéadfadh sé seo tionchar a imirt ar do theidlíocht ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh áirithe.

Is de réir na hAicme ÁSPC lena mbaineann tú a chuireann tú leis an gclúdach i gcomhair na n-íocaíochtaí leasa shóisialaigh aonair thar thréimhsí éagsúla ama. Braitheann na híocaíochtaí seo a leanas ar thaifead do ranníocaíochtaí ÁSPC agus ar choinníollacha cáiliúcháin eile:

 • Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta,
 • Sochar Breoiteachta,
 • Sochar Máithreachais,
 • Sochar Uchtaíoch,
 • Sochar Sláinte agus Sábháilteachta,
 • Pinsean Easláine,
 • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach)*,
 • Íocaíocht don Chaomhnóir (Ranníocach)*,
 • Pinsean Stáit (Ranníocach),
 • Sochar Cóireála,
 • Sochar Díobhálacha Ceirde*, agus
 • Sochar Cúramóra*.

Cuirtear na híocaíochtaí seo go léir ar fáil má shealbhaíonn tú ranníocaíochtaí ÁSPC Aicme A agus má shásaíonn tú na coinníollacha cáiliúcháin eile a bhaineann le gach íocaíocht nó gach sochar.

* Má shealbhaíonn tú ranníocaíochtaí ÁSPC Aicme B, C nó D, is féidir go gcáileoidh tú do na híocaíochtaí seo - ar chuntar go sásaíonn tú na coinníollacha cáiliúcháin eile.

Chun go gcáileoidh tú don chuid is mó d’íocaíochtaí gearrthréimhseacha árachais shóisialaigh, caithfidh tú iad seo a shealbhú:

 • 52 ranníocaíocht ÁSPC íoctha ó thosaigh tú ag obair,agus

   

 • 39 ranníocaíocht ÁSPC íoctha nó curtha chun sochair sa bhliain chánach ábhartha,

   

 • 26 ranníocaíocht ÁSPC íoctha nó curtha chun sochair sa bhliain chánach ábhartha agus 26 ranníocaíocht ÁSPC íoctha sa bhliain chánach roimh an mbliain chánach ábhartha.

Is í an bhliain chánach ábhartha ná an bhliain chánach iomlán leathdhéanach roimh an mbliain sochair ina bhfaigheann tú d’íocaíocht. Tosaíonn an bhliain sochair ar an gcéad Luan i Mí Eanáir.

Thairis sin, éilíonn íocaíochtaí fadtréimhseacha árachais shóisialaigh (mar shampla: Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach), Pinsean Stáit (Ranníocach), srl.) go sealbhaíonn tú íoslíon ranníocaíochtaí ÁSPC íoctha chun cáiliú dóibh, chomh maith le meánmhéid bliantúil de ranníocaíochtaí íoctha agus curtha chun sochair a shroicheadh thar thréimhse fhada.

Last modified:22/07/2015
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí