Obair le do chéile nó do pháirtnéir sibhialta: an tionchar a bhíonn aici ar do ranníocaíochtaí agus teidlíochtaí leasa shóisialaigh


Print page

 

Braitheann na cineálacha sochar agus pinsean ar féidir leat cáiliú dóibh, ar an aicme ÁSPC a bhíonn á híoc agat. Ar an mórchuid, íocann fostaithe ÁSPC in Aicme A agus bíonn sé á íoc ag daoine féinfhostaithe in Aicme S. Seo a leanas na sochair atá á gclúdach i ngach aicme.

Sochair agus pinsin leasa shóisialaigh faoi ÁSPC Aicme A

 • Pinsean Stáit (Eatramhach)
 • Pinsean Stáit (Ranníocach)
 • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach)
 • Íocaíocht Caomhnóra (Ranníocach)
 • Pinsean Easláine
 • Sochar Cóireála (Déadach nó Optúil)
 • Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta
 • Sochar Breoiteachta
 • Sochar Cúramóra
 • Sochar Máithreachais
 • Sochar Uchtaíoch
 • Sochar Sláinte agus Sábháilteachta
 • Deontas Méala

Sochair agus pinsin leasa shóisialaigh faoi ÁSPC Aicme S

 • Pinsean Stáit (Ranníocach)
 • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach)
 • Íocaíocht Caomhnóra (Ranníocach)
 • Sochar Máithreachais
 • Sochar Uchtaíoch
 • Deontas Méala
Last modified:18/08/2014
 

 Foirmeacha Iarratais