Scéim na nOibrithe Forbartha Deonacha - SW15


Print page

Má tá sé dearbhaithe ag Comhlámh go bhfuil do shannadh oibre bailí, tá sé thar a bheith tábhachtach go gcuirfidh tú, nó an eagraíocht a sheol thú, scéala chuig Comhlámh láithreach faoin dáta a bhfillfidh tú. Ná fan go dtí go ndéanfaidh tú éileamh.

Tar éis do Chomhlámh é a chur in iúl di, bronnfaidh Rannóg na mBailiúchán Speisialta ‘Creidmheasanna OFD’ i leith thréimhse do shannta oibre thar lear suas le teorainn 5 bliana.

Mura gcuirtear in iúl go bhfuil tú fillte ar Éirinn, ní féidir ‘Creidmheasanna OFD’ a bhronnadh agus is é an toradh a fhéadfaidh a bheith air seo ná moill a bhaint as do theidlíocht ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh..

 
Last modified:25/03/2015