Céard ba cheart dom a dhéanamh má chaillim mo Phas Saorthaistil?


Print page

 

Má chailleann tú do Phas Saorthaistil nó má ghoidtear é, ba cheart duit iarratas a chur isteach ar Phas Saorthaistil athsholáthair trí fhoirm FT 27 a chomhlánú. Is féidir foirm iarratais a fháil:

Más mian leat Cárta Seirbhísí Poiblí Saorthaistil a cailleadh/a goideadh/a ndearnadh dochar dó a athsholáthar, caithfidh tú glao teileafóin a chur ar 1890 837000.

 
Last modified:17/02/2015
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí