Cén ráta ranníocaíochta ba chóir dom a íoc?


Print page

trí ráta éagsúla ann i gcomhair na ranníocaíochtaí saorálacha. Bunaítear an ráta a íocann tú ar ráta na ranníocaíochta ÁSPC a bhíonn íoctha agat nó curtha chun sochair duit.

Ráta Ranníocaíochta

Cineál ranníocaíochta

Méid Iníoctha

Má d'íoc tú ÁSPC faoi Aicme

Ráta Ard (féach ar an nóta thíos)

6.6%

A, E, H

Ráta Íseal (féach ar an nóta thíos)

2.6%

B, C, D

Ráta Speisialta

Ráta comhréidh €500

S

 

Nota: Is éard a bhíonn i méid na ranníocaíochta saorálaí a íocann tú in aon bhliain ranníocaíochta ná céatadán de d’ioncam ináirithe sa bhliain chánach roimhe sin, faoi réir táille íosta €500 i dtaca leis an Ráta Ard agus €250 i dtaca leis an Ráta Íseal.​

Last modified:03/04/2017