Cén ráta ranníocaíochta ba chóir dom a íoc?


Print page

 

trí ráta éagsúla ann le haghaidh ranníocaíochtaí deonacha. Beidh an ráta a íocfaidh tú bunaithe ar ráta na ranníocaíochta ÁSPC a d'íoc tú nó a chuir tú chun sochair.

Ráta Ranníocaíochta

Cineál ranníocaíochta

Méid Iníoctha

Má d'íoc tú ÁSPC faoi Aicme

Ardráta (féach ar an nóta thíos)

6.6%

A, E, H

Ráta Íseal (féach ar an nóta thíos)

2.6%

B, C, D

Ráta Speisialta

Ráta comhréidh €500

S

 

Nota: Tá méid na ranníocaíochtaí deonacha a dhéanann tú in aon bhliain ranníocaíochta ina chéatadán de do chuid ioncaim inríofa sa bhliain chánach roimhe sin, faoi réir íosmhuirir.

Last modified:07/05/2014