Sochar Breoiteachta - SW119


Print page

 

     Pointí le tabhairt faoi deara


Scéim an Liúntais Fhorlíontaigh Leasa

D’fhéadfá na nithe seo a fháil faoin scéim seo:

  • Forlíonadh Aiste Bia
  • Íocaíochtaí Riachtanas Eisceachtúil
  • Forlíonadh Téimh
  • Forlíonadh Cíosa nó Úis Mhorgáiste
  • Íocaíochtaí Riachtanas Práinneach

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie, nó déan teagmháil le hionadaí na Roinne in oifig áitiúil na Roinne Coimirce Sóisialaí a riarann an Liúntas Forlíontach Leasa.

D’fhéadfá cáiliú freisin don Liúntas Éadaí agus Coisbhirt um Fhilleadh ar Scoil i leith do leanaí cleithiúnacha.

Seirbhísí ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)

Déan teagmháil le d’oifig FSS áitiúil nó logáil isteach ar a láithreán gréasáin www.hse.ie

  • Cárta Leighis
  • Cárta Cuairte Liachleachtóra Ghinearálta
  • Scéim Íocaíochta Drugaí
  • Scéim Breoiteachta Fadtréimhsí
Last modified:17/10/2016
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí