Sochar Breoiteachta - SW 119


Print page

 

Scéim an Liúntais Leasa Fhorlíontaigh

D’fhéadfá na nithe seo a fháil faoin scéim seo:

  • Forlíonadh Aiste Bia
  • Íocaíochtaí Riachtanas Eisceachtúil
  • Forlíonadh Téimh
  • Forlíonadh Cíosa nó Úis Mhorgáiste
  • Íocaíochtaí Riachtanas Práinneach

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie, nó déan teagmháil le hionadaí na Roinne in oifig áitiúil na Roinne Coimirce Sóisialaí a riarann an Liúntas Leasa Forlíontach.

D’fhéadfá cáiliú freisin don Liúntas Éadaí agus Coisbhirt um Fhilleadh ar Scoil i gcomhair do leanaí cleithiúnacha.

Seirbhísí ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)

Déan teagmháil le d’oifig FSS áitiúil nó logáil isteach ar a láithreán gréasáin www.hse.ie chun teacht ar mhionsonraí de na seirbhísí go léir atá ar fáil. Seo samplaí de roinnt de na seirbhísí:

  • Cárta Leighis
  • Cárta Cuairte Liachleachtóra Ghinearálta
  • Scéim Íocaíochta Drugaí
  • Scéim Breoiteachta Fadtréimhsí
Last modified:19/05/2014
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí