Cad iad na sochair eile atá ar fáil?


Print page

 

Saorthaisteal

Má tá an Liúntas Míchumais á fháil agat agus má tá buanchónaí sa Stát ort, is féidir go gcáileoidh tú do Phas Saorthaistil.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Pacáiste na Sochar don Líon Tí

Is féidir go gcáileoidh tú freisin, faoi réir coinníollacha áirithe, do:

  • Liúntas Leictreachais, Liúntas Gáis Nádúrtha nó Liúntas d'Athlán Gáis Bhuidéalaithe,
  • Saorcheadúnas Teilifíse.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Liúntas Cúramóra agus Sochar Cúramóra

Is féidir go bhfaighidh duine Liúntas Cúramóra nó Sochar Cúramóra chun aire a thabhairt duit má tá gá agat le cúram agus aire lánaimseartha. Ó Mheán Fómhair 2007 is féidir go bhfaighfear Liúntas Cúramóra ar leathráta mar aon le Liúntas Míchumais nó méadú um dhuine fásta cáilithe.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Cúnamh faoin Scéim um Liúntas Leasa Forlíontach

Is ann d’fhorálacha ar leith maidir le hÍocaíochtaí Riachtanas Eisceachtúil, Forlíontaí Téimh, Forlíontaí Cíosa agus Úis Mhorgáiste agus Íocaíochtaí Riachtanas Práinneach faoin Scéim um Liúntas Leasa Forlíontach. Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie nó déan teagmháil leis an Oifigeach Leasa Phobail i d’oifig áitiúil d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Is féidir go gcáileoidh tú freisin don Liúntas Éadaí agus Coisbhirt um Fhilleadh ar Scoil i leith do leanaí cáilithe. Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Cárta leighis

Cuirtear raon seirbhísí sláinte ar fáil tríd an gcárta seo duitse agus do do chleithiúnaithe. Caithfidh d’ioncam a bheith faoi bhun teorann áirithe chun é a fháil.

Déan teagmháil le d’oifig áitiúil d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte chun a thuilleadh eolais a fháil.

Cárta breoiteachta fadtréimhsí

Má tá breoiteacht nó riocht sláinte áirithe ort agus mura bhfuil cárta leighis agat, is féidir go bhfaighidh tú drugaí agus cógais áirithe saor in aisce chun cóir leighis a chur ar an riocht sláinte sin.

Déan teagmháil le d’oifig áitiúil d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte chun a thuilleadh eolais a fháil.

    Last modified:27/05/2015
     

     Íoslódáilí