Cé na sochair eile atá ar fáil?


Print page

Rannóga na mBileog

Má fhaigheann tú Pinsean Neamh-ranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh, d'fhéadfá na rudaí seo a leanas a fháil chomh maith:

  • Deontas Méala,
  • Deontas Baintreachais nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh,
  • Sochar Báis faoin Scéim Díobhálacha Ceirde,
  • Liúntas Breosla,
  • Pacáiste Sochair Teaghlaigh, agus
  • cúnamh faoin Scéim Liúntas Leasa Forlíontach.

Deontas Méala

Is féidir leat Deontas Méala a fháil agus é bunaithe ar do thaifead ÁSPC féin nó ar thaifead ÁSPC do chéile/pháirtnéara shibhialta nach maireann. Má tá tuilleadh eolais uait, logáil isteach ar www.welfare.ie.

 

Deontas Baintreachais nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh

Is íocaíocht aon uaire é Deontas Baintreachais nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh do bhaintreacha, baintreacha fir agus páirtnéirí sibhialta marthanacha a bhfuil leanaí cáilithe acu, chun tacaíocht ioncaim a sholáthar tar éis bhás a gcéile/bpáirtnéara shibhialta.

Baineann an deontas seo le baintreacha, baintreacha fir (ina mbaintreacha (fir) ó 1 Nollaig 1999) agus páirtnéirí sibhialta marthanacha (ó 1 Eanáir 2011) amháin a bhfuil leanbh cáilithe amháin acu ar a laghad.

Má tá tú ag cur iarratais isteach ar Phinsean Neamh-ranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh, nó ar Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora do Bhaintreach (Fir), ní gá duit iarratas a chur isteach ar an deontas seo, mar déanfaimid sin a phróiseáil go huathoibríoch.

Má tá tuilleadh eolais uait, logáil isteach ar www.welfare.ie.

 

Tabhair faoi deara

Má tá tú mar chaomhnóir dílleachta, d'fhéadfá Íocaíocht Caomhnóra (Ranníocach) nó Íocaíocht Caomhnóra (Neamh-ranníocach) a fháil.

 

Sochar Báis faoin Scéim um Shochair Dhíobhálacha Ceirde

Más rud é go bhfuair do chéile/pháirtnéir sibhialta bás mar gheall ar thimpiste oibre nó de ghalar oibre nó má bhí méid áirithe de Phinsean Míthreorach á fháil aige/aici nuair a fuair sé/sí bás, d'fhéadfá cáiliú le haghaidh Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh faoin Scéim um Shochair Dhíobhálacha Ceirde in áit Pinsean Neamh-ranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh.

Má tá tuilleadh eolais uait, logáil isteach ar www.welfare.ie.

 

Liúntas Breosla

D'fhéadfá Liúntas Breosla a fháil ó Mheán Fómhair go Bealtaine, faoi réir coinníollacha áirithe. Is é ceann de na coinníollacha seo ná go bhfuil tú i do chónaí leat féin nó le daoine sainithe ar leith.

Má tá tuilleadh eolais uait, logáil isteach ar www.welfare.ie.

 

Pacáiste Sochair Teaghlaigh

Má tá tú idir 60 agus 65 bliain d'aois agus má bhí Pacáiste Sochair Teaghlaigh á fháil ag do chéile/pháirtnéir sibhialta nach maireann ag am a b(h)áis, d'fhéadfá iarratas a chur isteach ar na sochair seo. Caithfidh tú na gnáthchoinníollacha cáilitheacha le haghaidh na scéimeanna seo a shásamh, áfach, agus is gá go raibh tú i do bhuanchónaí le do chéile/pháirtnéir sibhialta sula bhfuair sé/sí bás.

Má tá tuilleadh eolais uait, logáil isteach ar www.welfare.ie.

 

Cúnamh faoin Scéim Liúntas Leasa Forlíontach

D’fhéadfaí go n-áireofaí cúnamh leis na costais sochraide, íocaíochtaí cíosa nó morgáiste leis seo.

Má tá tuilleadh eolais uait, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Last modified:22/11/2011