Cúram Leighis - SW34


Print page

Is féidir go bhfaighidh tú aisíoc ar na costais seo a leanas mura bhfuil siad go hiomlán faoi chumhdach Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) ná faoi chumhdach Scéim an tSochair Chóireála againn:

  • cuairteanna dochtúra,
  • oidis dochtúra, - is cóir éilimh ar chógas a bheith ar fhoirmeacha éilimh oidis amháin, arna n-eisiúint ag an gcógaslann,
  • fearais leighis áirithe nó fearais mháinliachta áirithe chomh maith le deisiú agus athsholáthar orthu seo (mar shampla, géaga saorga nó áiseanna éisteachta),
  • cóireáil áirithe na bhfiacla agus na súl,
  • cóir leighis áirithe arna hordú ag do dhochtúir, agus
  • costais taistil áirithe, ach faoi theorainn chostas an iompair phoiblí de ghnáth.

Caithfidh na costais a bheith réasúnach agus riachtanach

Féadfar billí ospidéil (ospidéil phoiblí) a íoc go díreach leis an ospidéal nó leis an éilitheoir an túisce a chuirfear cruthúnas íocaíochta (admháil ospidéil) faoinár mbráid.

Last modified:04/04/2016
 

 Íoslódáilí