Íocaíocht Caomhnóra (Ranníocach)


Print page


 

Déantar measúnú ar acmhainn an dílleachta, i gcás na hÍocaíochta Caomhnóra (Neamh-ranníocach).

Cad a áirítear mar acmhainn?

Is ionann acmhainn agus aon ioncam atá ag an dílleachta nó sealúchas nó sócmhainn atá aige/aici, a d'fhéadfadh airgead a thabhairt isteach nó ioncam a chur ar fáil dó/di.

D'fhéadfadh Cigire Leasa Shóisialaigh cuairt a thabhairt ar áit chónaithe an chaomhnóra agus d'iarrfadh sé/sí ar na sonraí faoi nithe a áirítear mar acmhainn. D'fhéadfadh an Cigire doiciméid a iarraidh chomh maith, amhail cuntais nó ráitis ón mbanc. Ba cheart an Roinn seo a chur ar an eolas láithreach faoi mhéadú nó athrú ar bith a thagann ar acmhainn an dílleachta.

Conas a dhéantar measúnú ar choigilteas, infheistíochtaí agus ar réadmhaoin?

Ní fhéachtar ar an ioncam a thagann ó infheistíochtaí ná ar airgead atá i gcuntas coigiltis mar acmhainn an dílleachta. Ina áit sin, cuirimid na nithe infheistíochta seo a leanas le chéile agus úsáidimid foirmle chun acmhainn an dílleachta a ríomh:

  • luach airgid thirim na n-infheistíochtaí agus na réadmhaoine,
  • airgead i gcuntas coigiltis,
  • airgead ar láimh nó airgead i gcuntas reatha i mbanc.

 

Ioncam: Acmhainn sheachtainiúil a bhíonn measúnaithe:
An chéad €20,000 Nialas
€30,000 - €40,000 €1 in aghaidh €1,000
€30,000 - €40,000 €2 in aghaidh €1,000
Breis is €40,000 €4 in aghaidh €1,000

 

Sampla

Tá coigilteas €29,000 ag dílleachta

Méid an choigiltis €29,000
Lúide an chéad €20,000 (gan aird tugtha air) €20,000
Acmhainn inmheasúnaithe €9,000
€9,000 á mheasúnú ar €1 in aghaidh €1,000 €9.00
Acmhainn sheachtainiúil €9.00

 

Má theastaíonn uait sonraí a fháil faoi na méideanna seachtainiúla d'Íocaíocht Caomhnóra (Neamh-ranníocach), logáil isteach ar 'www.welfare.ie' .

Cén rud nach n-áirítear mar acmhainn?

Seo a leanas roinnt de na rudaí nach ionann iad agus acmhainn:

  • áit chónaithe an dílleachta féin,
  • aon íocaíocht ón Roinn seo, agus
  • ioncam ó eagraíochtaí carthanachta áirithe.

 

Last modified:29/06/2011