Níl an leathanach seo ar fáil as Gaeilge fós


Print page

 

 


 

 

Caithfidh 26 seachtain de ÁSPC a bheith íoctha ag aon am amháin ar a laghad ag tuismitheoir nó ag leas-tuismitheoir an dílleachta, le bheith cáilithe di.

Baineann Aicmí ÁSPC A, B, C, D, E, H agus S leis seo.

Árachas Sóisialach agus cónaí taobh amuigh d'Éirinn

Sa chás nach bhfuil taifead árachais shóisialaigh Éireannach tuismitheora nó leas-tuismitheora dóthanach chun teidlíocht a bhunú i leith Íocaíocht Caomhnóra (Ranníocach), d'fhéadfaí é a chomhcheangal le hárachas sóisialach inríofa i dtíortha atá cuimsithe faoi Rialacháin an AE nó i dtíortha a bhfuil Comhaontú Déthabhaoch Leasa Shóisialaigh acu le hÉirinn. Is gá go mbeadh íosmhéid ranníocaíocht amháin Éireannach árachais shóisialaigh íoctha sular féidir taifid árachais Éireannacha agus eachtracha a chomhcheangal, chun teidlíocht i leith Íocaíocht Caomhnóra (Ranníocach) a chur ar fáil. Bheadh an íocaíocht iníoctha ar an ráta iomlán.

Is iad na tíortha atá cuimsithe faoi Rialacháin an CE nó faoi Chomhaontú Déthaobhach ná:
 • An Astráil
 • An Ungáir
 • Poblacht na Cipire (Deisceart na Cipire)
 • An Ostair
 • An Íoslainn
 • Poblacht Chóiré
 • An Bheilg
 • Éire
 • An Rómáin
 • An Bhulgáir
 • Oileán Mhanann
 • An tSlóvaic
 • Ceanada
 • An Iodáil
 • An tSlóivéin
 • Oileáin Mhuir nIocht
 • An Laitvia
 • An Spáinn
 • Poblacht na Seice
 • Lichtinstéin
 • An Danmhairg
 • An Liotuáin
 • An tSualainn
 • An Eastóin
 • Lucsamburg
 • An Eilvéis
 • An Fhionlainn
 • Málta
 • An Ísiltír
 • An Fhrainc
 • An Nua-Shéalainn
 • An Ríocht Aontaithe
 • An Pholainn
 • An Iorua
 • An Ghearmáin
 • An Phortaingéil
 • Stáit Aontaithe Mheiriceá
 • An Ghréig

 

Last modified:29/06/2011