Céard í an tSeirbhís Buiséad Teaghlaigh?


Print page

Rannóga na mBileog

Is seirbhís saor in aisce í an tSeirbhís Buiséad Teaghlaigh de chuid An Post, le haghaidh custaiméirí a fhaigheann Pinsean Neamh-ranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh. Tá rogha i gceist chun cabhrú leat billí teaghlaigh a íoc gan an iomarca dua. Cuireann sé áiseanna dochair dhírigh ar fáil chun gur féidir íocaíocht sheasta a dhéanamh le ceann ar bith díobh seo a leanas:

  • cíos/morgáistí a íoc leis na húdaráis áitiúla,
  • costais fuinnimh a íoc le BSL agus Bord Gáis, agus
  • táillí gutháin a íoc le hEircom.

Tá cead agat an tSeirbhís Buiséad Teaghlaigh a úsáid san aon chás go bhfaigheann tú do Phinsean Neamh-ranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh ag d'oifig phoist áitiúil le cárta seirbhísí sóisialacha.

Déan teagmháil le An Post trí Shaorglao ar 1800 70 71 72 chun tuilleadh eolais a fháil.

 
Last modified:22/11/2011