Cad í an Scéim um Chúramaí Baile?


Print page
 

Cabhróidh an Scéim um Chúramaí Baile leat cáiliú mar chúramaí baile don Phinsean Stáit (Ranníocach) nuair a bhainfidh tú 66 bliana d’aois amach. Ní chuireann sí íocaíochtaí leasa shóisialaigh ar fáil le linn do dhuine a bheith i mbun na cúramaíochta baile.

Ceann de na coinníollacha i dtaca leis an bPinsean Stáit (Ranníocach) is ea nach mór do dhuine íoslíon ranníocaíochtaí ÁSPC íoctha nó curtha chun sochair a bheith aige/aici mar mheánmhéid bliantúil ón am a théann sé/sí faoi árachas sóisialach go dtí go sroichtear aois an phinsin.

Má dhéanann tú cúram lánaimseartha d’aon leanbh nó d’aon duine fásta, is féidir bearna a bheith i do thaifead ÁSPC. Faoin Scéim um Chúramaí Baile faoi láthair, déanaimid neamhaird den bhearna seo agus meánmhéid bliantúil do ranníocaíochtaí ÁSPC i dtaca leis an bPinsean Stáit (Ranníocach) á áireamh againn. Is féidir go gcabhróidh sé seo le duine cáiliú do phinsean nó is féidir go gcuirfidh sé duine i dteideal pinsean ar ráta níos airde.

Ní bhaineann an socrú seo ach leis an bPinsean Stáit (Ranníocach) agus ní bhunaítear é ach ar bhristeacha ón obair a glacadh tar éis 6 Aibreán 1994.

Chun tairbhe a bhaint as an scéim seo, ní mór tréimhse oibre a bheith caite agat agus ÁSPC ar Aicmí A, E, F, G, H, NS a bheith íoctha agat.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, tabhair cuairt, le do thoil, ar www.welfare.ie.

Last modified:25/04/2018
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí