Cad í an Scéim um Chúramaí Baile?


Print page
 

Cabhróidh an Scéim um Chúramaí Baile leat cáiliú mar chúramaí baile don Phinsean Stáit (Ranníocach) nuair a bhainfidh tú 66 bliana d’aois amach. Ní chuireann sí íocaíochtaí leasa shóisialaigh ar fáil le linn do dhuine a bheith i mbun na cúramaíochta baile.

Ceann de na coinníollacha i dtaca leis an bPinsean Stáit (Ranníocach) is ea nach mór do dhuine íoslíon ranníocaíochtaí ÁSPC íoctha nó curtha chun creidmheasa a bheith aige/aici mar mheán bliantúil ón am a théann sé/sí faoi árachas sóisialach go dtí go sroichtear aois an phinsin.

Má dhéanann tú cúram lánaimseartha d’aon leanbh nó d’aon duine fásta, is féidir bearna a bheith i do thaifead ÁSPC. Faoin Scéim um Chúramaí Baile faoi láthair, déanaimid neamhaird den bhearna seo agus meánmhéid bliantúil do ranníocaíochtaí ÁSPC i dtaca leis an bPinsean Stáit (Ranníocach) á áireamh againn. Is féidir go gcabhróidh sé seo le duine cáiliú do phinsean nó is féidir go gcuirfidh sé duine i dteideal pinsean ar ráta níos airde.

Ní bhaineann an socrú seo ach leis an bPinsean Stáit (Ranníocach) agus ní bhunaítear é ach ar bhristeacha ón obair a glacadh tar éis 6 Aibreán 1994.

Chun tairbhe a bhaint as an scéim seo, ní mór tréimhse oibre a bheith caite agat agus ÁSPC ag Aicmí A, E, H agus S a bheith íoctha agat.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie

 
Last modified:09/02/2017
 

 Íoslódáilí