An Clár um Chúram Leanaí Fostaíochta Pobail (CLFP) - SW137


Print page

I gCáinaisnéis na Bliana 2014, fógraíodh go mbeadh an Clár Tacaíochta Oideachais agus Oiliúna um Chúram Leanaí á fhairsingiú ó 1 Eanáir 2014 chun go gcuimseodh sé rannpháirtithe san Fhostaíocht Phobail (FP). In Iúil 2014 athainmníodh an Clár seo go dtí an Clár um Chúram Leanaí Fostaíochta Pobail (CLFP) agus leathnaíodh é chun go gcuimseodh sé leanaí suas le 13 bliana d'aois.

Last modified:13/08/2014