Scéim na nOibrithe Forbartha Deonacha - SW15


Print page

Chun críocha Scéim na nOibrithe Forbartha Deonacha, ciallaíonn “Tír i mBéal Forbartha” aon tír atá sainithe sa chaoi sin ag an Roinn Coimirce Sóisialaí, i gcomhar leis an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, agus ag féachaint do thíortha atá sainithe mar Thíortha i mBéal Forbartha ag na Náisiúin Aontaithe, ag an mBanc Domhanda nó ag an Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair.

Last modified:24/03/2015