Postroinnt - SW105


Print page

 

Seasann ÁSPC d’Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa. Is éard is ranníocaíocht ÁSPC ann ná céatadán de thuilleamh ináirithe fostaí. Íocann fostóirí agus fostaithe an ranníocaíocht seo agus tá sé comhdhéanta:

 • d’árachas sóisialach, agus
 • de Thobhach 0.8% an Chiste Náisiúnta Oiliúna* (lena n-áirítear méadú 0.1% ón 1 Eanáir 2018)

Féadfar tobhaigh eile a chur leis ó am go ham.

Tá an córas ÁSPC bunaithe ar “sheachtainí fostaíochta inárachaithe” - ó thaobh ríomh na dtobhach ÁSPC agus ó thaobh bhronnadh na ranníocaíochtaí árachais shóisialaigh. Déantar na ranníocaíochtaí seo a thaifeadadh chun teidlíochtaí ar shochair leasa shóisialaigh sa todhchaí a chinneadh. An prionsabal ranníocach a thugtar ar an nasc seo idir na ranníocaíochtaí a bronnadh agus an teidlíocht ar shochar.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, tabhair cuairt, le do thoil, ar

* Baineann an tobhach seo le fostaithe ar Aicme A nó H agus is é an fostóir amháin a íocann é.

Tabhair faoi deara Déantar ranníocaíocht ÁSPC a thaifeadadh i gcás go n-oibríonn fostaí aon chuid de sheachtain ranníocaíochta (nó i gcás go gcuirtear é/í ar an uainchlár chun na hoibre sin), is cuma cathain a íoctar iad.

  Last modified:20/04/2018
   

   Foirmeacha Iarratais

   
   

   Íoslódáilí