Farm Assist - SW 27


Print page

Cad a tharlaíonn má oibríonn mo chéile, mo pháirtnéir sibhialta nó mo chomhchónaitheoir?

Ioncam ó fhostaíocht inárachaithe,

Déanaimid measúnú ar ioncam do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora ó fhostaíocht inárachaithe sa chaoi chéanna agus a dhéantar measúnú ar d’ioncam féin ó fhostaíocht inárachaithe.

Ioncam ó fhéinfhostaíocht

Déanaimid measúnú ar ioncam do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora ó fheirmeoireacht nó ó fhéinfhostaíocht eile sa chaoi chéanna agus a dhéantar measúnú ar d’ioncam féin ó fhéinfhostaíocht.

Ioncam eile

Déanaimid measúnú ar ioncam eile de bhun a luacha in airgead tirim - mar shampla €1 i dtaca le gach €1 den ioncam.

Last modified:13/02/2015
 

 Íoslódáilí