Coinníoll Gnáthchónaithe - SW 108


Print page

Athbhreithniú

Mura bhfuil tú sásta le cinneadh na Roinne seo, féadfaidh tú iarraidh ar Oifigeach Breithiúnachta nó ar Dhuine Sainithe athbhreithniú a dhéanamh air.

Achomharc

Mura bhfuil tú sásta le hathbhreithniú an chinnidh, féadfaidh tú achomharc a dhéanamh chuig an Oifig Neamhspleách Achomhairc Leasa Shóisialaigh. Más fearr leat, féadfaidh tú achomharc a dhéanamh go díreach chuig an Oifig Neamhspleách Achomhairc Leasa Shóisialaigh gan athbhreithniú a lorg i dtosach

Dá mbeadh aon fhíric nua nó aon fhianaise bhreise agat, ba chóir duit iad seo a chur isteach le d’iarratas ar athbhreithniú an Oifigigh Bhreithiúnachta nó an Duine Shainithe.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Last modified:19/05/2015