Cad a tharlaíonn má fhaightear Liúntas Cúramóra nó Sochar Cúramóra?


Print page
 

Má fhaigheann tú Liúntas Cúramóra nó Sochar Cúramóra, is féidir go bhfaighidh tú creidmheasanna i gcomhair na tréimhse cúraim. Cabhróidh na ‘creidmheasanna cúramóra’ seo leat do theidlíocht ar shochair agus ar phinsin sa todhchaí a chosaint. Féadfaidh tú sonraí de seo a fháil ag do Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.

Mura bhfuil creidmheasanna cúramóra ag dul duit, is féidir go gcuirfear blianta cúramaíochta baile san áireamh duit i dtaca leis an bPinsean Stáit (Ranníocach). Agus iarratas á chur isteach agat ar an bPinsean Stáit (Ranníocach), déan deimhin d’éileamh a dhéanamh ar bhlianta cúramaíochta baile san fhoirm iarrataisSPT/SPC 1.

 
Last modified:23/10/2013
 

 Íoslódáilí