Cad a tharlaíonn má fhaightear Liúntas Cúramóra nó Sochar Cúramóra?


Print page
 

Má fhaigheann tú Liúntas Cúramóra nó Sochar Cúramóra, is féidir go bhfaighidh tú creidmheasanna i gcomhair na tréimhse cúraim. Cabhróidh na ‘creidmheasanna cúramóra’ seo leat do theidlíocht ar shochair agus ar phinsin sa todhchaí a chosaint. Féadfaidh tú sonraí de seo a fháil ag do Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.

Mura bhfuil creidmheasanna cúramóra ag dul duit, is féidir go gcuirfear blianta um chúramaíocht bhaile san áireamh duit i dtaca leis an bPinsean Stáit (Ranníocach). Agus iarratas á chur isteach agat ar an bPinsean Stáit (Ranníocach), déan deimhin d’éileamh a dhéanamh ar bhlianta um chúramaíocht bhaile san fhoirm iarratais SPC1.

 
Last modified:09/02/2017
 

 Íoslódáilí