Scéim na nÓibrithe Forbartha Deonacha - SW15


Print page

Má d’oibrigh tú mar sheirbhíseach poiblí buan agus má d’íoc tú ÁSPC ar Aicme B, C D díreach sular thosaigh tú do shannadh oibre ar an gcoigríoch, beidh tú fós i dteideal creidmheasanna OFD i leith thréimhse an tsannta oibre. Ag brath ar thréimhse do shannta oibre thar lear, is féidir go gcuirfidh na ‘creidmheasanna’ seo i dteideal thú ó thaobh éileamh a dhéanamh ar Shochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta, ar Shochar Breoiteachta, ar Shochar Cóireála, ar Shochar Máithreachais nuair a fhillfidh tú.

Stadann do ‘Chreidmheasanna OFD’ de bheith ináirithe go hiomlán chun críocha sochair, áfach, má théann tú i mbun fostaíochta arís ar Aicme B, C D den ÁSPC.

Mar atá ráite i gCuid 4, íocfaidh Comhlámh an méid ranníocaíochtaí Aicme A atá amuigh má tá níos lú ná na 104 ranníocaíocht atá riachtanach íoctha agat roimh thosach do shannta oibre.

 
 
Last modified:25/03/2015