C�ard a tharl�idh nuair a chr�ochn�idh m� an DPP n� nuair a thiocfaidh deireadh le mo phost?


Print page

Rann�ga na mBileog

T� cead agat c�ili� ar�s le haghaidh Li�ntais do Lucht Cuardaigh Fosta�ochta fadt�armach, fad is nach bhfuil aon athr� ar do ch�ins� (seachas an post p�irtaimseartha a chr�ochn�). Mar rogha eile, t� cead agat c�ili� le haghaidh Sochair do Lucht Cuardaigh Fosta�ochta m� t� go leor rann�oca�ochta� �SPC agat. Ach n� �octar sochair th�naisteacha (mar shampla, Li�ntas Breosla, B�nas Nollag) ach sa ch�s go bhfaigheann t� Li�ntas do Lucht Cuardaigh Fosta�ochta fadt�armach. T� cead agat Li�ntas n� Sochar do Lucht Cuardaigh Fosta�ochta a �ileamh, de r�ir mar is fearr leat f�in. N� �octar aon sochair th�naisteacha sa sc�im Dhreasachta Poist Ph�irtaimseartha.

Last modified:09/03/2012