Scéim Dreasachta Poist - SW 69


Print page

Féadfaidh tú athcháiliú don Liúntas fadtréimhseach Cuardaitheora Poist fad is nach dtiocfaidh aon athrú ar do dhálaí (seachas an post páirtaimseartha a chríochnú). Mar mhalairt air sin, féadfaidh tú cáiliú don Sochar Cuardaitheora Poist má tá do dhóthain ranníocaíochtaí ÁSPC agat.

Ní íoctar sochair thánaisteacha, áfach, (mar shampla, Liúntas Breosla, Bónas na Nollag) ach má tá tú ar Liúntas fadtréimhseach Cuardaitheora Poist. Féadfaidh tú Liúntas nó Sochar Cuardaitheora Poist a éileamh, cibé ceann is fearr leat. Ní íoctar sochair thánaisteacha i dtaca leis an Scéim Dreasachta Poist Pháirtaimseartha (SDPP).

Last modified:17/04/2018