Sochar Breoiteachta - SW 119


Print page

Le linn duit a bheith i bhfostaíocht inárachaithe, baintear asbhaintí ÁSPC as do thuilleamh gach seachtain. Má tá tú breoite, ní fhéadfar asbhaintí dá leithéid a dhéanamh. Is féidir go gcáileoidh tú do ranníocaíochtaí curtha chun creidmheasa (creidmheasanna) ina ionad sin.

Gheobhaidh tú creidmheasanna má íoctar an SocharBreoiteachta leat. I ndálaí áirithe, áfach, féadfaidh tú ceidmheasanna a fháil freisin fiú mura bhfaigheann tú íocaíocht.

Tabhair faoi deara
Tá sé an-tábhachtach go leanfaidh tú de theastais dochtúra a chur isteach fiú mura bhfaigheann tú íocaíocht. D’fhéadfadh sé seo cabhrú leat cáiliú do shochair leasa shóisialaigh agus do phinsin leasa shóisialaigh san am le teacht.

 

Last modified:19/05/2014
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí