Cad a tharlaíonn do mo thaifead árachais shóisialaigh má ghlacaim saoire uchtaíoch gan phá?


Print page

  

 

Má tá tú i bhfostaíocht inárachais, féadfar ranníocaíocht fostaíochta a chur chun creidmheasa do do thaifead maidir le gach seachtain de shochar uchtaíoch gan phá a ghlacann tú faoi théarmaí an Achta um Shaoire Uchtaíoch, 1995. Cinntíonn sé seo go mbíonn do chumhdach ó thaobh sochar leasa shóisialaigh á thabhairt cothrom leis an eolas is déanaí.

Féadfar an creidmheas ÁSPC seo a thabhairt maidir le gach seachtain ina mbeidh saoire uchtaíoch gan phá glactha agat díreach tar éis an tSochair Uchtaíoch ar feadh uasmhéid de 16 seachtaine.

I dtaca le huchtáil choigríche de, d’fhéadfá na 16 seachtaine de shaoire uchtaíoch gan phá nó cuid díobh a ghlacadh díreach roimh lá an tsuímh. Chun an tsaoire seo a fháil, ní mór duit fógra leordhóthanach a thabhairt do d’fhostóir agus an fhianaise chuí a chur ar fáil, mar a leagtar amach ar leathanach 16.

Má ghlacann tú saoire gan phá, iarr ar d’fhostóir, le do thoil, an t-iarratas ar chreidmheasanna um shaoire uchtaíoch ar leathanach 19 a chomhlánú, tar éis duit filleadh ar an obair.

Cuir an fhoirm iarratais chomhlánaithe chuig:

Rannóg an tSochair Uchtaíoch
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Bóthar Mhic Artair
Ard Rámhann
Bun Cranncha
Contae Dhún na nGall.

Íosghlao: 1890 690 690 (ó Phoblacht na hÉireann amháin) + 353 1 47 15898 (ó Thuaisceart Éireann nó ón gcoigríoch)

Last modified:13/07/2011
 

 Íoslódáilí