Oifig na nAchomharc Leasa Shóisialaigh - SW56


Print page

 

Nuair a chlárófar d’achomharc in Oifig na nAchomharc, gheobhaidh tú admháil. Ní foláir ansin d’achomharc a chur chuig an Roinn chun barúil a fháil. Féadfaidh an tOifigeach Breithiúnachta nó an tOifigeach Sainithe an cinneadh a athrú i d’fhabhar an tráth seo de bharr fianaise nua a bheidh curtha ar fáil agat. Mura n-athraítear an cinneadh, cuirfear d’achomharc ar ais chuig Oifig na nAchomharc lena bhreithniú ag Oifigeach Achomharc.

Déanfaidh an tOifigeach Achomharc cinneadh ar bhonn na fianaise a bheidh ar fáil agus tar éis ceann a thógáil do choinníollacha cáiliúcháin na scéime a shonraítear sa reachtaíocht. Féadfar é seo a dhéanamh ar bhonn na fianaise scríofa amháin nó féadfar cuireadh a thabhairt duit chun freastal ar éisteacht ó bhéal. Má iarrann tú éisteacht ó bhéal, géillfear don iarratas sin i gcónaí, mura léir nach mbeidh aon tairbhe le baint as a leithéid d’éisteacht.​​​​​

Last modified:16/09/2016
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí