Sochar Máithreachais - SW11


Print page

 


 

Má bhíonn marbh-bhreith nó breith anabaí agat tráth ar bith i ndiaidh an 24ú seachtain den toircheas, beidh tú i dteideal 26 seachtaine de shaoire mháithreachais. Ina theanta sin, is féidir go mbeidh tú i dteideal 26 seachtaine de Shochar Máithreachais le pá ar chuntar go gcomhlíonfaidh tú na ceanglais árachais shóisialaigh (ÁSPC). Mar aon le foirm iarratais líonta i dtaca leis an Sochar Máithreachais, ba chóir duit daingniúchán i scríbhinn ó do dhochtúir a chur faoi iamh faoi d’uimhir PSP, faoin dáta bunaidh a rabhthas ag súil le breith do linbh, faoin dáta ar rugadh leanbán marbhbheirthe duit agus faoin líon seachtainí iompair.

Last modified:30/09/2016
 

 Foirmeacha Iarratais