Cad a tharlíonn má cháilíonn lánúin don Liúntas Míchumais?


Print page
 
  Má tá tú pósta, i bpáirtnéireacht shibhialta nó ag comhchónaí le duine agus má cháilíonn an bheirt agaibh don Liúntas Míchumais, gheobhaidh gach duine agaibh ráta pearsanta seachtainiúil den Liúntas Míchumais.
   

  Má cháilíonn tú nó do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir don Liúntas Míchumais agus má fhaigheann an duine eile íocaíocht leasa shóisialaigh eile, gheobhaidh gach duine agaibh an ráta pearsanta seachtainiúil de d’íocaíocht faoi seach.

  Last modified:25/05/2015
   

   Íoslódáilí