Obair le do chéile nó do pháirtnéir sibhialta: an tionchar a bhíonn aici ar do ranníocaíochtaí agus teidlíochtaí leasa shóisialaigh


Print page

Más mian leat cinneadh de chuid na Roinne Coimirce Sóisialaí a achomharc, déan teagmháil leis an Oifig Achomharc Leasa Shóisialaigh, rud ar comhlacht neamhspleách é a éisteann le hachomhairc leasa shóisialaigh. Is féidir achomharc breise dhéanamh faoina cinntí siúd chuig an Ard-Chúirt, ar phointe dlí.

Má tá tuilleadh eolais uait, logáil isteach ag www.welfare.ie .

Má tá tú ag iarraidh achomharc a dhéanamh faoi chinneadh a rinne na Coimisinéirí Ioncaim, téigh i dteagmháil le hOifig na gCoimisinéirí Achomharc, rud ar comhlacht neamhspleách é a bhíonn ag éisteacht le hachomhairc chánach. Is féidir leat achomharc a dhéanamh faoi mheasúnú a rinne na Coimisinéirí Ioncaim, tar éis na bliana cánach a bhí i gceist. Is féidir achomharc a dhéanamh faoi chinntí a rinne na Coimisinéirí Achomharc, chuig na cúirteanna.

Last modified:19/08/2014
 

 Foirmeacha Iarratais