Cad a tharla�onn m� bh�onn ilbhreith agam?


Print page

 

Is féidir leat deontas speisialta €635 a fháil má bhíonn ilbhreith agat, agus deontais eile €635 nuair a bheidh do leanaí 4 bliana d’aois agus 12 bhliain d’aois.

Ciallaíonn sé seo:

  • €635 ag an mbreith
  • €635 ag 4 bliana d’aois, agus
  • €635 ag 12 bhliain d’aois.

Eisítear na híocaíochtaí seo go huathoibríoch, ní gá duit iarratas a dhéanamh orthu.

Ráta Íocaíochta

Má bhíonn cúpla agat, faigheann tú oiread go leith den ghnáthráta míosúil do gach leanbh. Má bhíonn triúr leanbh nó níos mó agat, íoctar a dhá oiread de ghnáthráta míosúil an tSochair Linbh do gach leanbh, ar chuntar go mbíonn triúr ar a laghad de na leanaí cáilithe.

Last modified:29/05/2014
 

 Íoslódáilí