Cad a tharlaíonn má théitear chun cónaí lasmuigh den Stát?


Print page

Ní íoctar an Pinsean Stáit (Neamh-Ranníocach) má chónaíonn tú lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, de ghnáth. Má tá an pinsean seo á fháil agat, áfach, féadfaidh tú leanúint den phinsean a fháil go ceann suas le 5 bliana i dTuaisceart na hÉireann, nó go dtí go bhfaighidh tú íocaíocht den chineál céanna ón údarás cuí ansin, más túisce a tharlóidh sé sin.

Má fhágann tú Poblacht na hÉireann ar aon chúis eile, cuir in iúl dúinn láithreach é.

Last modified:27/10/2016