Liúntas Cúramóra - SW41


Print page

Más rud é gur chuir tú iarratas isteach ar an Liúntas Cúramóra tar éis an trátha ba dhóigh leat go gcáileofá dó, d’fhéadfá a bheith i dteideal siardhátú d’íocaíochta a fháil i gcásanna áirithe:

Chomh maith leis sin, is féidir leat athbhreithniú ar d’iarratas nó d’íocaíocht a lorg más rud é nár chuir tú iarratas isteach nó go ndearna tú moill le hiarratas a dhéanamh toisc go bhfuair tú eolas mícheart nó eolas easnamhach ó oifigeach de chuid na Roinne seo.

Nóta
Ní féidir linn an Liúntas Cúramóra a shiardhátú más rud é nárbh eol duit go raibh a leithéid d’íocaíocht ann nuair a chuaigh tú i mbun do dhualgas cúraim.

Má lorgaíonn tú athbhreithniú ar dháta d’iarratais caithfidh tú a thaispeáint gur chomhlíon tú féin chomh maith leis an duine dá dtugtar aire na coinníollacha a ghabhann leis an Liúntas do Chúramóirí i rith na tréimhse atá i gceist. Is tú féin, an t-iarratasóir, a chaithfidh an cruthúnas a chur ar fáil.

Déanfaidh Oifigeach Breithiúnachta an t-athbhreithniú, ach is féidir leat an cinneadh a achomharc chuig Príomh-Oifigeach na nAchomharc

Last modified:31/03/2015
 

 Íoslódáilí