Treoir ar ÁSPC do Dhaoine Féinfhostaithe - SW74


Print page

Mura ndlitear ort ÁSPC ar Aicme S a íoc a thuilleadh (mar shampla, má éiríonn tú as an bhféinfhostaíocht nó má thiteann d’ioncam bliantúil faoi bhun na teorann €5,000, agus má tá tú faoi bhun na haoise inphinsin, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar a bheith i do ranníocóir saorálach, d’fhonn leanúnachas do thaifid ÁSPC a chothú chun críocha pinsin amháin.

Tugann ranníocaíochtaí saorálacha cumhdach i gcomhair na bpinsean dár cumhdaíodh thú nuair a bhí obair á déanamh agat agus ÁSPC éigeantach á íoc agat an uair dheireanach.

Chun a thuilleadh eolais a fháil ar Scéim na Ranníocaíochtaí Saorálacha, logáil isteach ar www.welfare.ie nó déan teagmháil le Seirbhísí Intofachta na gCliant (ag an seoladh thíos). Roinn 10.

Last modified:07/07/2017
 

 Foirmeacha Iarratais