Sochar Díobhála - SW30


Print page

Forlíonadh Cíosa

Má tá Sochar Díobhála á fháil agat agus má bhíonn deacrachtaí agat maidir le do chíos nó do mhorgáiste a íoc, d’fhéadfá a bheith cáilithe i gcomhair forlíonta faoin Scéim um Liúntas Leasa Forlíontach.

Cuir iarratas isteach ar d'Ionad Intreo áitiúil nó ar d'Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil. Cuirfidh an Roinn do chás san áireamh agus déanfaidh siad cinneadh cibé an féidir leat nó nach féidir leat forlíonadh a fháil.

Logáil isteach ar www.welfare.ie chun tuilleadh eolais a fháil.

Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua

D’fhéadfá a bheith cáilithe chomh maith le haghaidh Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua do leanaí scoile faoin Scéim um Liúntas Leasa Forlíontach. Feidhmítear an liúntas seo ó Mheitheamh go Meán Fómhair gach bliain agus cabhraíonn sé chun íoc as costas éide agus coisbheart leanaí.

Chun cáiliú don liúntas seo ní ceart go mbeadh d’ioncam os cionn teorann áirithe. Ba cheart duit iarratas a dhéanamh ag d'Ionad Intreo áitiúil nó ag d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.

Logáil isteach ar www.welfare.ie chun tuilleadh eolais a fháil.

Seirbhísí Sláinte

D'fhéadfá a bheith i dteideal cárta leighis a fháil ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. Tá cúnamh ar fáil freisin faoin Scéim Íocaíochta Drugaí le cabhrú chun íoc as costas cógas ordaithe. Ba cheart duit dul i dteagmháil leis an oifig áitiúil de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte le haghaidh tuilleadh eolais ar sheirbhísí sláinte nó cuairt a thabhairt ar a láithreán gréasáin www.hse.ie chun tuilleadh eolais a fháil.

Féach freisin roinn 9 a bhaineann le Cúram Míochaine faoin Scéim um Dhíobhálacha Ceirde.

Forlíontaí Eile;

Má tá d’ioncam ró-íseal chun íoc as riachtanais áirithe speisialta d’fhéadfaí airgead a thabhairt duit le déileáil le héigeandálaí áirithe. Íocaíochtaí 'aonuaire' iad sin le cabhrú leat má tá deacracht agat íocaíocht áirithe a dhéanamh.​

Last modified:04/05/2016
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí