Cad nach n-áirítear mar ioncam teaghlaigh?


Print page

 Ní áirítear mar ioncam na nithe seo a leanas:

 • airgead ó charthanas seachas trí fhostaíocht leis an gcarthanas (Uinseann de Pól srl.).
 • ioncam ó lóistín a chur ar fáil do scoláirí atá ag staidéar na Gaeilge i gceantair Ghaeltachta faoi scéim atá á riar ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta.
 • ní áirítear mar ioncam teaghlaigh na híocaíochtaí seo a leanas ón Roinn seo nó ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte:
 • Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar Obair (a tugadh isteach i gCáinaisnéis na bliana 2015),
  • Sochar Linbh,
  • Íocaíocht don Chaomhnóir,
  • Liúntas Leasa Forlíontach,
  • Liúntas Cíosa do thionóntaí ar chuir dírialú na gcíosanna isteach orthu,
  • Liúntas Curaim Bhaile, agus
  • Liúntas do Leanbh Altrama.
Last modified:27/10/2015