Cad nach n-áirítear mar ioncam teaghlaigh?


Print page

 Ní áirítear mar ioncam na nithe seo a leanas:

  • airgead ó charthanas seachas trí fhostaíocht leis an gcarthanas (Uinseann de Pól srl.).
  • ioncam ó lóistín a chur ar fáil do scoláirí atá ag staidéar na Gaeilge i gceantair Ghaeltachta faoi scéim atá á riar ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta.
  • ní áirítear mar ioncam teaghlaigh na híocaíochtaí seo a leanas ón Roinn seo nó ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte:
  • Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar Obair (a tugadh isteach i gCáinaisnéis na bliana 2015),
    • Sochar Linbh,
    • Íocaíocht don Chaomhnóir,
    • Liúntas Leasa Forlíontach,
    • Liúntas Cíosa do thionóntaí ar chuir dírialú na gcíosanna isteach orthu,
    • Liúntas Curaim Bhaile, agus
    • Liúntas do Leanbh Altrama.
Last modified:27/10/2015