Cad is brí le fostaíocht lánaimseartha?


Print page

Is é is brí le fostaíocht lánaimseartha ná go n-oibríonn tú ar feadh 19 n-uaire an chloig gach seachtain ar a laghad (nó 38 n-uaire an chloig gach coicís) agus gur dócha go mairfidh do phost 3 mhí ar a laghad.

Ní áirítear mar fhostaíocht lánaimseartha an obair ócáideach, mar obair sheasúrach a mhaireann níos lú ná 3 mhí, agus scéimeanna áirithe fostaíochta de chuid an Rialtais.
Is fostaíocht lánaimseartha chun críocha an FIT, áfach, iad obair faoin Liúntas um Fhilleadh ar Obair (Fostaithe), Tionscnamh Post, Clár an Gheilleagair Shóisialta agus Scéim Dreasachta Poist Pháirtaimseartha.

Ní bhfaighidh tú an FIT i leith aon seachtaine a n-éileoidh tú Sochar nó Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta ina leith.

Tabhair faoi deara
Má tá tú agus do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir ag obair, suimeofar bhur n-ioncaim nuair a dhéanfar áireamh ar ioncam an teaghlaigh.

Last modified:27/10/2015