Coinníoll Gnáthchónaithe - SW 108


Print page

 

Má thagann tú go hÉirinn ón gcoigríoch agus má dhéanann tú iarratas ar aon cheann de na híocaíochtaí atá ar an liosta thuas, is féidir gur gá duit taifid phearsanta agus taifid fhostaíochta a thabhairt amhail:

  • pas nó Cárta Náisiúnta Aitheantais;
  • ráitis bhainc;
  • sonraí d’íocaíochtaí sochair;
  • billí fóntais mar bhillí maidir le leictreachas, gás, guthán, guthán soghluaiste nó leathanbhanda;
  • comhaontuithe cíosa nó morgáiste;
  • admhálacha ar tháillí údaráis áitiúil.


Má tá cead ar leith deonaithe duit fanacht in Éirinn (mar shampla trí stádas dídeanaí nó cead fanacht ar chúiseanna daonnúla, mar thuismitheoir linbh a rugadh in Éirinn nó faoi athaontú teaghlaigh), is gá duit freisin na nithe seo a chur ar fáil:

  • litir oifigiúil ón Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais chun do stádas a dheimhniú,
    agus/nó
  • cóip de do chead cónaitheachta (cárta Bhiúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Inimirce).

Tabhair faoi deara
Tá tú freagrach as aon cháipéis atá iarrtha ag an Roinn seo chun tacú le d’iarratas a chur ar fáil.

Last modified:19/05/2015