Íocaíocht Theaghlaigh Aontuismitheora - SW 82


Print page

Seo a leanas na príomhrudaí a áirítear mar acmhainn:

  • Ioncam ó gach fostaíocht, agus ioncam ó bheith ag obair mar chúntóir baile nó ó fhéinfhostaíocht san áireamh,
  • íocaíochtaí cothabhála, agus cothabháil a íoctar le leanbh cáilithe nó ina leith sin san áireamh,
  • luach cibé maoine atá agat seachas do bhaile cónaithe féin,
  • luach cibé infheistíochtaí, coigiltis nó scaireanna atá agat,
  • ioncam in airgead tirim,
    agus
  • airgead ar láimh.

Ní mór duit an fhoirm iarratais a líonadh go hiomlán ionas gur féidir linn d’acmhainn a ríomh. Ní mór duit na sonraí go léir de d’acmhainn a thabhairt. Is cóir duit na cáipéisí riachtanacha go léir, mar ráitis bhainc, sonraí de do thuilleamh uile, cothabháil a fhaigheann tú nó duillíní pá eile, a chur le d’iarratas.

Má chuireann tú foirm iarratais neamhiomlán isteach nó mura gcuireann tú na cáipéisí riachtanacha ar fáil chun tacú le d’iarratas, is féidir go gcuirfear moill ar d’iarratas nó is féidir go ndiúltófar d’iarratas.

Is féidir go seolfar d’iarratas chuig Cigire Leasa Shóisialaigh áitiúil i gcomhair imscrúdaithe agus agallaimh.

 
Last modified:15/09/2015