Scéim na nOibrithe Forbartha Deonacha - SW15


Print page

Is “ináirithe go hiomlán” iad na ‘Credimheasanna OFD’ de ghnáth, is é sin go bpléitear leo mar ranníocaíochtaí íoctha. Mar sin, tar éis duit filleadh ar Éirinn, féadfaidh ‘Creidmheasanna OFD’ cabhrú leat cáiliú do shochair agus do phinsin leasa shóisialaigh áirithe.

Maolaítear coinníollacha cáiliúcháin áirithe agus síntear blianta sochair ó thaobh Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta, Sochar Breoiteachta, Sochar Máithreachais agus Sochar Cóireála a íoc i gcomhair na bliana a bhfilleann an Oibrí Forbartha Deonach ar Éirinn agus i gcomhair na mblianta sochair ábhartha ina dhiaidh sin.

Tá sé an-tábhachtach go gcuirfidh tú thú féin in aithne mar OFD atá fillte abhaile agus éileamh ar cheann de na híocaíochtaí seo á dhéanamh agat lena chinntiú go mbeidh feidhm ag na coinníollacha cáiliúcháin maolaithe i do chás. Is féidir sonraí de na coinníollacha cáiliúcháin ó thaobh na nOibrithe Forbartha Deonacha atá fillte abhaile a fháil ó rannán cuí na Roinne. Féach an tábla thíos:

Eolas teagmhála
An cineál sochair Pointe teagmhála:
Sochar Máithreachais/Sochar Sláinte agus Sábháilteachta:

Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Bóthar Mhic Artair
Ard Rámhann
Bun Cranncha
Contae Dhún na nGall

Guthán: 01 471 5898

Íosghlao: 1890 690 690

Má tá tú ag glaoch ó Iasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh ar
+ 353 1 471 5898, le do thoil

Sochar Cóireála:

Rannóg an tSochair Chóireála
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Bóthar Oilibhéir Phluincéid
Leitir Ceanainn
Contae Dhún na nGall

Guthán: 074 916 4496

Íosghlao: 1890 400 400

Má tá tú ag glaoch ó Iasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh ar + 353 74 91 64480, le do thoil 

Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta: D'Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil
Sochar Breoiteachta: Oifigeach Eolais i d'Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil
 
Last modified:25/03/2015