Sochar Díobhála - SW30


Print page

Mura bhfuil tú cáilithe le haghaidh Sochar Díobhála ná Sochar Breoiteachta, d'fhéadfá cáiliú maidir le Liúntas Míchumais nó Liúntas Leasa Forlíontach.

Liúntas Míchumais

Is liúntas é seo a ndéantar tástáil acmhainne ina leith, agus a d’fhéadfá a fháil má mheastar go leanfaidh an tinneas ar feadh 12 mhí ar a laghad.

Logáil isteach ar www.welfare.ie chun tuilleadh eolais a fháil nó téigh i dteagmháil leis:

An Rannóg um Liúntas Míchumais
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Tithe an Rialtais Bótha
Bhéal Átha na Lao
An Longfort

Íosghlao: 1890 927 770
Teileafón: An Longfort (043) 334 00 00
               Baile Átha Cliath (01) 704 3000

Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann glaoigh ar+353 43 334 0000

Liúntas Leasa Forlíontach

Má tá d'acmhainn ró-íseal chun freastal ar do riachtanais, d'fhéadfá cáiliú le haghaidh Liúntas Leasa Forlíontach a íocann an Roinn seo. Ba cheart duit iarratas a dhéanamh ag d'Ionad Intreo áitiúil nó ag d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.

Logáil isteach arwww.welfare.ie chun tuilleadh eolais a fháil.

Last modified:04/05/2016
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí