Sochar Breoiteachta - SW119


Print page

 

     Pointí le tabhairt faoi deara


Liúntas Leasa Forlíontach

Mura bhfuil do dhóthain ranníocaíochtaí ÁSPC agat i gcomhair an tSochair Bhreoiteachta agus má tá d’ioncam ró-íseal chun riar ar do riachtanais, is féidir go gcáileoidh tú don Liúntas Forlíontach Leasa.

(Féach roinn 14 chun a thuilleadh eolais ar an scéim seo a fháil)

Liúntas Míchumais

Féadfaidh tú an íocaíocht seo a fháil má tá tú faoi mhíchumas a bhfuil súil leis go mairfidh sé bliain amháin ar a laghad, má tá tú idir 16 bliana agus 66 bliana d’aois, má chomhlíonann tú tástáil acmhainne agus má tá gnáthchónaí ort sa Stát.

Pinsean Easláine

Féadfaidh tú é seo a fháil má tá tú breoite agus má tá tú éagumasach chun oibre, más dealraitheach go mbeidh tú buan-éagumasach chun oibre, má chomhlíonann tú na coinníollacha ÁSPC, agus má tá tú faoi bhun 66 bliana d’aois.

Chun a thuilleadh eolais ar an Liúntas Míchumais agus ar an bPinsean Easláine a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Last modified:17/10/2016
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí