Sochar Breoiteachta - SW 119


Print page

Liúntas Leasa Forlíontach

Mura bhfuil do dhóthain ranníocaíochtaí ÁSPC agat i gcomhair an tSochair Bhreoiteachta agus má tá d’ioncam ró-íseal chun riar ar do riachtanais, is féidir go gcáileoidh tú don Liúntas Leasa Forlíontach.

(Féach leathanach 20 chun a thuilleadh eolais ar an scéim seo a fháil)

Liúntas Míchumais

Féadfaidh tú an íocaíocht seo a fháil má tá tú faoi mhíchumas a bhfuil súil leis go mairfidh sé bliain amháin ar a laghad, má tá tú idir 16 bliana agus 66 bliana d’aois, má shásaíonn tú tástáil acmhainne agus má tá gnáthchónaí ort sa Stát.

Pinsean Easláine

Féadfaidh tú é seo a fháil má tá tú breoite agus má tá tú éagumasach chun oibre, más dealraitheach go mbeidh tú buanéagumasach chun oibre, má chomhlíonann tú na coinníollacha ÁSPC, agus má tá tú faoi bhun 66 bliana d’aois.

Chun a thuilleadh eolais ar an Liúntas Míchumais agus ar an bPinsean Easláine a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Last modified:19/05/2014
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí